(0252) 612 64 00

RADYOLOJİ

vibramycin

vibramycin lunchroomtasty.nl

prevacid

prevacid

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone 3mg link

over the counter albuterol cvs

albuterol nebulizer otc dev.wizie.com
RADYOLOJİ

    Hastanemiz radyoloji ünitesinde aşağıda belirtilen tüm tahliller konusunda uzman ekip eşliğinde  yapılmaktadır.

- Digital Röntgen (ekstremite,vertebra,akciğer,batın grafileri,İVP (ilaçlı böbrek filmi)HSG (ilaçlı rahim ve tüp filmi) çekimi yapılmaktadır.
-1,5 TESLA Açık MRI  (ekstremite,vertebral,beyin,temporal ve orbita MR ,kontraslı Mr çekimleri yapılmaktadır)
- Bilgisayarlı Tomografi (CT) (Tanı amaçlı cranial,karotis,thorax,pulmuner angio,üst ekstremite ve renal anjiyo yapılmaktadır.)
- Mamografi
- Kemik Dansitometre
- Portable (Seyyar Röntgen) Cihaz
- Renkli Doppler Ultrasonografi
- Ultrason
  .Tüm abdomen us
  .Pelvik us
  .Üriner us
  .Kalça eklem us
  .Parotis us
  .Kalça eklem us
  .Meme us
  .Troid us
  .Skrotal us
  .Obstetetrik us
  .Yüzeysel organ us
  .Renkli doppler,  tahlilleri yapılmaktadır.
Yukarı Kaydır