(0252) 612 64 00

HAKKIMIZDA

viagra

viagra

imodium

imodium g-2et.fr

5mg melatonin and pregnancy

melatonin pregnancy drug class

suboxone naltrexone and naloxone

is naltrexone and naloxone the same thing

prednisolon kol

prednisolon bivirkninger

Türkiye’ de sağlık sorunları günden güne büyüyordu. Devletin sağlığa ayırdığı pay ile sağlık sorunlarının çözülmesi olanaksızdı. Yeterli kaynak oluşturmadan Esnaf Sanatkarlar Bağ - Kur şemsiyesi altına alınmıştı. Ücretsiz diye düşünülen sağlık hizmetleri daha da çıkmaza girmiş ve Esnaf, Devlet Hastanelerinde 3. Sınıf vatandaş olarak görülür olmuştu. Kısaca tedavi olmanın dışında hastalığımızın adını bile bilmeden, başka özel hastanelerde çare arar hale gelmiştik. 

"Birlikten Güç Doğar" ilkesinden hareketle 3 Esnaf Kuruluşu bir araya gelerek bir vakıf çatısı altında birleştik. Amacımız öncelikle camiamızın sağlık sorunlarının çözümünde bir güç oluşturmaktı. Hastalığımız ile ilgili bilgi ve tedavinin bilincine varmak ve olanaklar ölçüsünde çözümler üretmekti. 

1997’ de poliklinik olarak başlayan sağlık uğraşımız 1998’ de hastaneye dönüştürüldü. Zor ve uzun uğraşıların ardından, bugün tam donanımlı bir hastane haline geldik. Yepyeni bir anlayış ile sadece esnafımıza değil tüm halkımıza hizmet veren bir kurum olduk. Ayrıca yaz aylarında ilçemize gelen turistlerin de derdine büyük çapta deva olmaktayız. Bu raporun genelinden de anlaşılacağı gibi insan beklenti ve mutluluğunu hep ön planda tuttuk. Çağdaş tıbbın gereğini yerine getirmeye ve her yeniliğe ulaşmaya çalıştık. 

1997’ den bugüne kadar hastanenin kurulup büyümesinde ve bugünlere gelmesinde emeği geçen yönetici arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiriz. Yine hastanemizin tanıtımı ve desteklenmesinde hiçbir karşılık beklemeden emek ve ilgilerini esirgemeyen esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımızı bildiririz. Hastanemizin yapımında eksiklerimizin bazılarını ücretsiz karşılayan yardım ve bağışlarda bulunan şahıs ve kuruluşlarımıza da minnetlerimizi sunarız.

Yukarı Kaydır